Title: 80. léta 20. století ve Francii: Krize a její odraz ve francouzském filmu
Other Titles: The 80's of the 20th century in France: Crisis and its reflection in the French film
Authors: Černohousová, Jitka
Advisor: Sitek, Pavel
Referee: Černíková, Veronika
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4509
Keywords: krize;Francie;film;80. léta 20. století;znárodňování;decentralizace;Mitterand;Giscard;kohabitace;prezidentské volby
Keywords in different language: crisis;France;film;the 80's of the 20th century;nationalization;decentralization;Mitterand;Giscard;cohabitation;presidential elections
Abstract: Tato práce se zabývá krizí, která nastala ve Francii v 80. letech 20. století. Popisuje příčiny krize a politickou a ekonomickou situaci ve Francii v 80. letech. Zejména se soustřeďuje na prezidentské volby v roce 1981 a reformy jako znárodňování a decentralizace. Také pojednává o novince v politickém životě - kohabitaci. Následně analyzuje filmy natočené během daného období, představuje konkrétní odrazy krize a poskytuje k nim komentáře. Jedná se o filmy Tchao pantin, Tenue de soirée a Les Fugitifs.
Abstract in different language: This thesis deals with the crisis which occured in France during the 80's of the 20th century. It describes the causes of the crisis and the political and economic situation in France in the 80's. It focuses mainly on the presidential elections in 1981 and great reforms as the nationalization and the decentralization. It also treats on a novelty in the political life - the cohabitation. Subsequently it analyzes the films made during given period, presents concrete reflections of the crisis and provides commentaries on them. These films are Tchao pantin, Tenue de soirée and Les Fugitifs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Cernohousova.pdfPlný text práce436,18 kBAdobe PDFView/Open
File0004.PDFPosudek vedoucího práce359,25 kBAdobe PDFView/Open
File0005.PDFPosudek oponenta práce405 kBAdobe PDFView/Open
PDF(1).File0005.PDFPrůběh obhajoby práce405 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4509

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.