Title: Chodsko v didaktických aplikacích ve vyučování na ZŠ
Other Titles: Chodsko in didactic applications in teaching at primary school
Authors: Kabourek, Jakub
Advisor: Řeháček Karel, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/45376
Keywords: chodsko;chodové;jan sladký kozina;lamingen;osvobození;bitva u domažlic;pravěk
Keywords in different language: chodsko;chodové;jan sladký kozina;lamingen;liberation;battle of domažlice;prehistory
Abstract: Diplomová práce se zabývá zkoumáním vybraných kapitol dějin Chodska. V dané problematice jsem analyzoval jednotlivá období lidských dějin, jež ovlivňovaly historický vývoj této oblasti. V práci jsem se také zaměřil na uplatnění vybraných částí dějin v didaktických aktivitách pro základní školu či nižší stupně víceletých gymnázií.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the examination of selected chapters of the history of Chodsko. In the given issue, I analyzed the individual periods of human history that influenced the historical development of this area. In my work I also focused on the application of selected parts of history in didactic activities for primary school or lower grades of multi-year grammar schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jakub Kabourek.pdfPlný text práce4,82 MBAdobe PDFView/Open
Kabourek V.pdfPosudek vedoucího práce153,94 kBAdobe PDFView/Open
Kabourek O.pdfPosudek oponenta práce217,45 kBAdobe PDFView/Open
Kabourek P.pdfPrůběh obhajoby práce59,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45376

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.