Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorUhl Skřivanová Věra, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorČerná, Hana
dc.contributor.refereeBláha Jaroslav, Doc. PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2021-9-10
dc.date.accessioned2021-09-13T22:18:37Z-
dc.date.available2020-8-26
dc.date.available2021-09-13T22:18:37Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-7-15
dc.identifier85060
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/45377
dc.description.abstractTeoretická část této diplomové práce poodhaluje téma umění a jeho vzdělávacího potenciálu, jeho zprostředkování na základní škole a odkrývá i téma distanční výuky společně s ukázkami webinářů výtvarné výchovy. Na konci teoretické části jsou vyzdviženy tři umělecké tendence, které jsou inspiračním zdrojem pro výtvarné činnosti v části praktické. Empirická část obsahuje výzkumný plán, pět online aktivit, výzkumné nálezy a v závěru i jejich interpretaci.cs
dc.format100 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvýtvarná výchovacs
dc.subjectzprostředkování uměnícs
dc.subjectdistanční výukacs
dc.subjectvýzkumná sondacs
dc.subjectwebinářecs
dc.titleZprostředkování umění na 2. stupni ZŠcs
dc.title.alternativeMediation of art at secondary schoolen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe theoretical part of this diploma thesis reveals the topic of art and its educational potential, its mediation in primary school and also reveals the topic of distance learning together with examples of webinars of art education. At the end of the theoretical part, three art tendencies are selected, which are a source of inspiration for artistic activities in the practical part. The empirical part contains a research plan, five online activities, research findings and conclusions and their interpretation.en
dc.subject.translatedart educationen
dc.subject.translatedmediation of arten
dc.subject.translateddistance educationen
dc.subject.translatedresearch probeen
dc.subject.translatedwebinarsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Zprostredkovani umeni na 2. stupni ZS_Hana Cerna .pdfPlný text práce3,36 MBAdobe PDFView/Open
Cerna_posudek_V_Uhl Skrivanova.pdfPosudek vedoucího práce932,08 kBAdobe PDFView/Open
Cerna_posudek_O_Blaha.pdfPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby_Cerna.pdfPrůběh obhajoby práce389,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45377

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.