Title: Vizuální identita existujícího subjektu
Other Titles: Visual identity of an existing institution
Authors: Kozubek, Martin
Advisor: Ziegler, Zdeněk
Referee: Hrach, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4659
Keywords: jednotný vizuální styl;logo;grafický design;reklamní materiály;BARBRA MARTENS;obuv
Keywords in different language: unified visual style;logo;graphic design;advertising materials;BARBRA MARTENS;shoes
Abstract: Úkolem diplomové práce bylo navrhnout jednotný vizuální styl pro společnost BARBRA MARTENS. Mým hlavním cílem bylo vytvořit jednoduše zapamatovatelné, dobře čitelné logo, které by bylo z estetického hlediska nadčasové a kvalitně zpracované po typografické stránce. Dále jsem chtěl vypracovat grafický manuál, který by vycházel z konkrétních potřeb a požadavků společnosti BARBRA MARTENS.
Abstract in different language: My diploma thesis is focused on a new Corporate Design of BARBRA MARTENS company. My main aim of the work was to design a unique, easy to remember and aesthetically timeless and well-prepared logotype. I also wanted to develop a design manual that would be based on specific needs and requirements of BARBRA MARTENS.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MARTIN_KOZUBEK_DIPLOMOVA_PRACE_WORD.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
Kozubek.pdfPosudek vedoucího práce128,82 kBAdobe PDFView/Open
KOZUBEK.pdfPosudek oponenta práce194,04 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Kozubek.pdfPrůběh obhajoby práce112,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4659

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.