Title: Právní a správní aspekty protektorátu Čechy a Morava
Other Titles: Legal and administrative aspects of the Protectorate of Bohemia and Moravia
Authors: Procházka, Pavel
Advisor: Valentová, Vendulka
Referee: Adamová, Karolina
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4665
Keywords: mnichovský diktát;okupace;protektorát;politická reprezentace;protektorátní správa;prezident;vláda;autonomní orgány;říšské orgány;obyvatelstvo;exilová vláda;právní kontinuita
Keywords in different language: munich agreement;occupation;protectorate;political representatives;protectorate administration;president;government;autonomous authorities;reich authorities;population;government-in-exile;legal continuity
Abstract: V práci je zhodnocen vývoj právního systému a působnost správních orgánů v období okupace Československa v letech 1939 až 1945. Tato práce se zaměřuje zejména na protektorátní správu, postavení ústředních orgánů, orgánů moci výkonné a právní postavení obyvatelstva v závislosti na působnost orgánů dvojího druhu, a to orgánů říšských a autonomních. V závěru je práce zaměřena na problematiku kontinuity právního systému s důrazem na legitimitu zákonodárné iniciativy exilové vlády.
Abstract in different language: The thesis reviews development of the legal system and the application of administrative authorities during German occupation of Czechoslovakia from 1939 to 1945. The dissertation focuses especially on the protectorate administration, character of the supervisory and executive power authorities, and citizens´ legal status influenced by double acting administrative apparatus, the Reich and autonomous authorities. The conclusion is dedicated to the issue of legal system continuity emphasising the legitimacy of government-in-exile and its initiation of bills.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prochazka_Pavel_BcP_ZCU_FPR_2012.pdfPlný text práce2,55 MBAdobe PDFView/Open
BP - Prochazka P..pdfPosudek vedoucího práce65,58 kBAdobe PDFView/Open
OP - Prochazka P..pdfPosudek oponenta práce33,82 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Prochazka P..pdfPrůběh obhajoby práce42,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4665

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.