Title: Komentovaný překlad vybraného odborného textu
Other Titles: Annotated Translation of Professional Text
Authors: Kubíková, Kateřina
Advisor: Königsmarková Andrea, Mgr. Ph.D.
Referee: Vávra Zdeněk, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/46858
Keywords: překlad;překladatelské postupy;kompetence překladatele;slovní zásoba;perník;recepty
Keywords in different language: translation;translation procedures;competence of a translator;vocabulary;gingerbread;recipes
Abstract: Název této bakalářské práce je komentovaný překlad vybraného odborného textu a zabývá se teorií a praxí překladu. Práce je rozdělena do tří částí. První část - teoretická - definuje překlad a popisuje překladatelské postupy, překladatelský proces a osobnost překladatele, zmíněný je také odborný styl. Ve druhé části jsou navrženy překlady osmi vybraných textů z publikace Lebküchner und Lebkuchen Lebzelter und Lebzelten Lebkuchenmodeln Honig, Met und Wachs Süße Kunst der Weihnachtszeit do českého jazyka. V poslední části následuje komentář zpracovaný na základě překladu konkrétních textů, součástí je i glosář.
Abstract in different language: The name of This Bachelor Thesis is Annotated Translation of Professional Text and deals with theory and praxis of translation. The thesis is divided into three parts. The first part - theoretical - defines the translation and describes translation methods, translation process and the translator, mentioned is also the technical style.In the second part is suggested the translation of eight chosen textes from the publication Lebküchner und Lebkuchen Lebzelter und Lebzelten Lebkuchenmodeln Honig, Met und Wachs Süße Kunst der Weihnachtszeit. In the last part follows the commentary of translation, part of it is also the glassary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KUBIKOVA BP.pdfPlný text práce5,05 MBAdobe PDFView/Open
2018 Katka Kubikova.pdfPosudek vedoucího práce242,94 kBAdobe PDFView/Open
BP_Kubikova_oponent_ZV.pdfPosudek oponenta práce63,35 kBAdobe PDFView/Open
Kubikova.pdfPrůběh obhajoby práce704,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46858

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.