Title: Modelování a simulace podnikového procesu v softwarovém nástroji SIMUL8
Other Titles: Modeling and simulation of business process in the software tool SIMUL8
Authors: Burešová, Lucie
Advisor: Blechová, Šárka
Referee: Řeřicha, Tomáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4730
Keywords: proces;modelování;přestavba procesů;ARIS;SIMUL8;simulace
Keywords in different language: process;modelling;business process reengineering;ARIS;SIMUL8;simulation
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na vysvětlení základních pojmů z oblasti procesů a procesního řízení. Podává stručný přehled o možných metodách modelování. Dále se zabývá detailním popisem programu SIMUL8, který je určen pro modelování a simulace podnikových procesů. Program SIMUL8 je srovnáván s konkurenty v oblasti modelování procesů. V závěru je zpracována případová studie vybraného procesu v programu SIMUL8.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on explanation of terms like processes and process management. It takes a review of process modelling. The next part is dedicated to detail description of program SIMUL8. Program SIMUL8 is compared with programs which are produced for business process modelling as well. The last chapter there is case study of the one chosen process in SIMUL8 program.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Lucie Buresova.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
047415_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce357,42 kBAdobe PDFView/Open
047415_oponent.pdfPosudek oponenta práce409,93 kBAdobe PDFView/Open
047415_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce169,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4730

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.