Title: Friedrich Wilhelm Nietzsche Kritika náboženství a křesťanství
Other Titles: Friedrich Wilhelm Nietzsche - Critique of the Religion and Christianity
Authors: Holub, Tomáš
Advisor: Stark, Stanislav
Referee: Neupauer, Eduard
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4785
Keywords: Friedrich Nietzsche;křesťanství;morálka;náboženství;Ježíš Kristus;filosofie života
Keywords in different language: Friedrich Nietzsche;christianity;morality;religion;Jesus Christ;philosophy of life
Abstract: Bakalářská práce se zabývá kritikou náboženství a křesťanství Friedricha Wilhelma Nietzscheho a jeho představě o možném překonání křesťanské morálky. Závěr práce shrnuje jednotlivé poznatky a obsahuje úvahy nad interpretací Nietzscheho myšlenek.
Abstract in different language: This thesis deals with the critique of religion and Christianity, Friedrich Wilhelm Nietzsche and his ideas of the potential overcoming Christian morality. Conclusion of work summarizes individual knowledge and includes consideration of interpretation Nietzsche ideas.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP finalni verze.pdfPlný text práce264 kBAdobe PDFView/Open
Holub Tomas_Stark Stanislav.docPosudek vedoucího práce60,5 kBMicrosoft WordView/Open
Holub Tomas_Neupauer Eduard.docPosudek oponenta práce60,5 kBMicrosoft WordView/Open
Holub_Tomas.pdfPrůběh obhajoby práce288,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4785

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.