Title: Populární kultura v USA: Dopad útoků z 11. září na kinematografii, literaturu a hudbu
Other Titles: Popular Culture in America: The Impact of 9/11 on Cinematography, Literature and Music
Authors: Kilberger, Jan
Advisor: Tihelková Alice, PhDr. Ph.D.
Referee: Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48148
Keywords: 11. září 2001;teroristické útoky;dopad na kulturu (hudba;literatura;kinematografie)
Keywords in different language: 9/11 2001;terrorist attacks;impact on culture (music;literature;cinematography)
Abstract: Tato práce se zabývá dopadem 11. září 2001 na literaturu, kinematografii a hudbu. Toto téma jsem si vybral, protože tato událost velmi poznamenala svět, jak ho nyní známe. V první části mé práce popisuji událost 11. září 2001 a v následujících částech pokračuji s dopady na jednotlivé sektory kultury. Největší dopad měla tato událost na začátku 21. století a postupem času se bohužel začala pomalu, ale jistě vytrácet. Tato tragédie by neměla upadnout v zapomenutí, a proto se Vám ji pokusím více přiblížit.
Abstract in different language: This thesis looks at the impact of September 11, 2001, on literature, cinema and music. I chose this topic because this event has greatly affected the world as we now know it. In the first part of my work, I describe the event of September 11, 2001, and in the following parts I continue with the effects on the individual sectors of culture. The biggest impact of this event was at the beginning of the 21st century and, unfortunately, over time, it has slowly but surely begun to fade away. This tragedy should not be forgotten, so I will try to bring it closer to you.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Jan Kilberger.pdfPlný text práce432,16 kBAdobe PDFView/Open
Kilberger - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce600,02 kBAdobe PDFView/Open
Kilberger - oponent.pdfPosudek oponenta práce692,98 kBAdobe PDFView/Open
Kilberger - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce220 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48148

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.