Title: Dopad Covid-19 na vztahy v rodině
Other Titles: Impact of Covid-19 on Family Relationships
Authors: Thurnwaldová, Sabina
Advisor: Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Jeřábek Hynek, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48272
Keywords: rodina;rodinné vztahy;covid-19;proměna vztahů;dopady covidu-19
Keywords in different language: family;family relationships;covid-19;relationship changes;impact of covid-19
Abstract: Cílem mé bakalářské práce bylo zodpovězení výzkumné otázky "Jak pandemie covid-19 ovlivnila vztahy v rodinách?" Abych tuto otázku mohla zodpovědět, zaměřila jsem se nejprve na to, zda pozitivní či negativní proměny (způsobené pandemií covid-19) vztahů závisí na pohlaví či věku. Dále jsem popsala, zda moji respondenti vnímali dopad pandemie covid-19 na jejich vztahy v rodinách spíše pozitivně, negativně nebo neutrálně. A nakonec jsem se věnovala proměnám vztahů s příchodem pandemie covid-19 u konkrétních rodinných příslušníků (partner, děti, rodiče, sourozenci, prarodiče a širší rodina).
Abstract in different language: The purpose of my bachelor work was to answer my research question "How the covid-19 pandemic influenced family relationships?" So that I could answer this question, I firstly focused on whether the positive or negative changes (caused by covid-19 pandemic) depended on sex or age of my respondents. After that, I described, whether my respondents perceived the influence of covid-19 pandemic on their family relationships rather positive, negative or neutral. In the end, I focused on family relationship changes caused by covid-19 pandemic with concrete family members (partner, children, parents, siblings, grandparents and wider family.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Thurnwaldova.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Thurnwaldova_BP_posudek oponenta prace.pdfPosudek oponenta práce187,32 kBAdobe PDFView/Open
Thurnwaldova_BP_posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce280,21 kBAdobe PDFView/Open
Thurnwaldova.PDFPrůběh obhajoby práce209,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48272

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.