Title: Koncepce přirozeného stavu v novověké filosofii: Thomas Hobbes.
Other Titles: The concept of natural condition of mankind in modern philosophy: Thomas Hobbes.
Authors: Vaňourková, Markéta
Advisor: Špelda, Daniel
Referee: Zajíčková, Dagmar
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4828
Keywords: přirozený stav;Thomas Hobbes;Leviathan;antropologie;válka všech proti všem;sebezáchova;absolutní stát;společenská smlouva;sociální filosofie;přirozené zákony;17. století;občanská válka v Anglii
Keywords in different language: natural condition of mankind;Thomas Hobbes;Leviathan;anthropology;war of all against all;self preservation;absolute state;social contract;social philosophy;laws of nature;17th century;civil war in England
Abstract: Smyslem práce je přiblížit myšlení Thomase Hobbese, především jeho antropologii a stručně vyložit a přiblížit jeho nejzámější dílo Leviathan. Práce také přibližuje jeho hypotézu přirozeného stavu.
Abstract in different language: The purpose of my work is to approach Thomas Hobbes´ mind, first of all from the piont of view of anthropology, and briefly explain and bring near his most famous work Leviathan. The work also approach Thomas Hobbes´ hypothesis of ?natural condition of mankind.?
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarksa_prace_Vanourkova_Koncepce_prizozeneho_stavu.pdfPlný text práce490,58 kBAdobe PDFView/Open
Vanourkova Marketa_Spelda Daniel.rtfPosudek vedoucího práce1,46 MBRTFView/Open
Vanourkova Marketa_Zajickova Dagmar.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFView/Open
Vanourkova_Marketa.pdfPrůběh obhajoby práce354,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4828

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.