Title: Vlivy římského práva na český právní řád
Other Titles: The impact of Roman law on the Czech legal system
Authors: Franková, Andrea
Advisor: Černý Miroslav, Doc. JUDr. Ph.D.
Referee: Dostalík Petr, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48444
Keywords: římské právo;dědické právo;závěť;testament;testamentární posloupnost
Keywords in different language: roman law;inheritance law;will;testament;testamentary succession
Abstract: Cílem diplomové práce je zhodnotit vlivy římského práva na český právní řád. Konkrétně se práce věnuje institutu závěti a jeho právní úpravě v zákonících, které byly na našem území platné od konce 16. století až do současného občanského zákoníku. První část práce se věnuje testamentu v římském právu. Následuje část, která je zaměřená na hledání vlivů římského práva na institut závěti do roku 1811 a poté od roku 1811. Právní úprava závěti je v jednotlivých zákonících srovnávána s úpravou testamentu v římském právu.
Abstract in different language: The aim of this diploma thesis is to evaluate the influence of Roman law on the Czech legal system. Specifically, the thesis focuses on the institution of wills and its legal regulation in the laws that were in force in our territory from the end of the 16th century until the current Civil Code. The first part of the thesis is devoted to the testament in Roman law. This is followed by a part that is aimed at finding the influences of Roman law on the institution of wills until 1811 and then from 1811 onwards. The legal regulation of wills is compared with the regulation of testaments in Roman law in the individual statutes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Frankova Andrea.pdfPlný text práce740,18 kBAdobe PDFView/Open
DP - Frankova Andrea.pdfPosudek vedoucího práce469,09 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Frankova Andrea.pdfPrůběh obhajoby práce303,46 kBAdobe PDFView/Open
OP - Frankova Andrea.pdfPosudek oponenta práce830,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48444

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.