Title: Návrh implementace rehabilitací ve virtuální realitě \nl{}v průmyslovém podniku
Other Titles: Proposal for the implementation of virtual reality rehabilitation in industrial enterprises
Authors: Bajičová, Tea
Advisor: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Referee: Novikov Konstantin, Ing. MBA
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49158
Keywords: virtuální realita;rehabilitace;nemoc z povolání;ergonomie;nordic questionnaire;meisterův dotazník;phalenův test
Keywords in different language: virtual reality;rehabilitation;occupational disease;ergonomics;nordic questionnaire;meister questionnaire;phalen maneuver
Abstract: Diplomová práce se zabývá možností využití virtuální reality za účelem rehabilitací v průmyslových podnicích. První část práce je zaměřena na teoretické poznatky týkající se problematiky ergonomie, péče o zdraví pracovníků a virtuální reality. V další části práce je navržena metodika potřebná pro identifikaci potřeb pracovníků a definování plánu rehabilitace. Následně je metodika ověřena v rámci dvou podniků a pro šetřené pracovníky je navržen doporučený postup spolu se zaměřením rehabilitací.
Abstract in different language: The thesis deals with the possibility of using virtual reality for rehabilitation purposes in industrial companies. The first part of the thesis is focused on theoretical knowledge related to ergonomics, health care of workers and virtual reality. The next part of the thesis proposes the methodology needed to identify the needs of workers and define a rehabilitation plan. Subsequently, the methodology is validated within two companies and a recommended course of action is proposed for the investigated workers along with the focus of rehabilitation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Bajicova.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce47,77 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce49,24 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce32,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49158

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.