Title: Zlepšení procesů při třídění zásilek
Other Titles: Improving parcels sorting processes
Authors: Klíma, František
Advisor: Kopeček Pavel, Doc. Ing. CSc.
Referee: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49329
Keywords: třídění;zásilky;logistika;automatizace;ergonomické metody;rula;owas;niosh;návrhy;zdraví
Keywords in different language: sorting;shipments;logistics;automation;ergonomic methods;rula;owas;niosh;suggestions;health
Abstract: Cílem této diplomové práce je návrh pro zlepšení procesu třídění zásilek pro konkrétní třídící centrum DHL Solution k.s. v Plzni. V první části práce je provedeno seznámení s teoretickou částí třídících linek a výskytů jejich problémů. V další části bylo analyzováno pracoviště pomocí měření, pozorování a ergonomických metod. Po analýzách a zjištění součastného stavu byly provedeny návrhy na zlepšení a jejich zhodnocení se současným stavem.
Abstract in different language: The aim of this diploma thesis is a proposal to improve the process of sorting shipments for a specific sorting center DHL Solution k.s. In Pilsen. The first part of the thesis introduces the theoretical part of sorting lines and the occurrence of their problems. In the next part, the workplace was analyzed using measurements, observations and ergonomic methods. After analyzes and findings of the current state, suggestions for improvement were made and their evaluation with the current state.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_KLIMA_FRANTISEK.pdfPlný text práce50,23 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,89 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce53,74 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49329

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.