Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLouda Tomáš, JUDr. CSc.
dc.contributor.authorGoubej, Lukáš
dc.contributor.refereeLego Jan, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2022-5-27
dc.date.accessioned2022-08-01T22:21:21Z-
dc.date.available2021-3-29
dc.date.available2022-08-01T22:21:21Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-3-30
dc.identifier90674
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/49383-
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je přiblížení činnosti a fungování Europolu. Autor se zabývá základními pojmy týkajících se Europolu. Také se nám pokusil ukázat celou cestu, která předcházela vzniku této agentury. Dále nám přiblížil orgány Europolu, mezi které patří bezpochyby ředitel a Správní rada. Nejvíce času věnoval problematice spolupráce Europolu s jinými organizacemi, která je dle autorova názoru v dnešní době nejdůležitější. Rozebere spolupráci jak v rámci Evropské unie, tak i v rámci celého světa. Důležitá byla taktéž kapitola, která se týkala přínosů pro občana České republiky, kde autor taktéž zmínil náklady pro občana. Závěrem této práce nás seznámil s konkrétně úspěšnými akcemi, na kterých se Europol podílel.cs
dc.format49 s. (100 620 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjecteuropolcs
dc.subjectevropský parlamentcs
dc.subjectrada evropycs
dc.subjectinformační systém europolucs
dc.subjectfrontexcs
dc.titleEuropolcs
dc.title.alternativeEuropean Police Officeen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická
dc.thesis.degree-programPrávní specializace
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe aim of this bachelor thesis is to approach the activities and functioning of Europol. The author deals with basic concepts related to Europol. He also tried us show the whole path that preceded the creation of this agency. He also introduced us to the authorities Europol, which undoubtedly includes the Director and the Board of directors. He devoted most of his time the issue of Europol's cooperation with other organizations, which in the author's view most important today. It will analyze cooperation both within the European Union and worldwide. The chapter on citizen benefits was also important Of the Czech Republic, where the author also mentioned the costs for the citizen. At the end of this work us acquainted with specifically successful actions in which Europol participated.en
dc.subject.translatedeuropean police office (europol)en
dc.subject.translatedeuropean parliamenten
dc.subject.translatedcouncil of europeen
dc.subject.translatedeuropol information systémen
dc.subject.translatedeuropean union border managment agency (frontex)en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP- EUROPOL- Lukas Goubej.pdfPlný text práce2,87 MBAdobe PDFView/Open
Goubej - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce628,87 kBAdobe PDFView/Open
Goubej - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce604,22 kBAdobe PDFView/Open
Goubej - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce275,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49383

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.