Title: Návrh komunikačního plánu univerzitního sportovního spolku
Other Titles: Proposal for communication plan of a university sport team
Authors: Štekr, Jonáš
Advisor: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50164
Keywords: marketing;komunikační plán;sportovní marketing;komunikační mix;lední hokej;online marketing;sociální média
Keywords in different language: marketing;communication plan;sports marketing;communication mix;ice hockey;online marketing;social media
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá návrhem komunikačního plánu vybraného sportovního univerzitního spolku, kterým je univerzitní hokejový tým Akademici Plzeň. Práce je složena z teoretické a praktické části. V první části práce je zpracován teoretický úvod do marketingové komunikace sportovního spolku a jeho komunikačního plánu. Praktická část obsahuje analýzu dosavadního využívání marketingových komunikačních nástrojů spolku. Na základě teoretického základu a provedené analýzy je vypracován návrh komunikačního plánu s cílem zvýšení návštěvnosti domácích zápasů spolku.
Abstract in different language: The submitted thesis is focused on proposal for communication plan of a chosen university sport team, which is the university hockey team Akademici Plzeň. The thesis is composed of theoretical and practical part. Theoretical part contains introduction to the marketing communication and communication plan of a sports team. It also contains the basic characteristics of the chosen sports team. The practical part contains an analysis of the current use of marketing communication tools, which lays a foundation for communication plan proposal.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Stekr_2022.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
stekr-j-v.pdfPosudek vedoucího práce126,63 kBAdobe PDFView/Open
Stekr_Jonas_o.pdfPosudek oponenta práce229,77 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50164

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.