Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMičík Michal, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorZlámalová, Jana
dc.contributor.refereeEger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
dc.date.accepted2022-9-5
dc.date.accessioned2022-11-10T14:46:04Z-
dc.date.available2021-10-25
dc.date.available2022-11-10T14:46:04Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-8-22
dc.identifier89609
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/50165-
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na využití eye trackingu v rámci marketingové komunikace podniku. Tato technologie umožňuje zpracovávat a vizualizovat pohledy jedinců, které věnují podnětům marketingové komunikace. Teoretická část práce přibližuje problematiku marketingové komunikace a metody využívané pro její analýzu. Dále se práce zabývá oblastí výzkumu pomocí eye trackingového zařízení, kde představuje základní techniky, metriky a postupy. Praktická část se soustředí na samotný výzkum příspěvků na sociální síti Facebook pomocí eye trackingu. Výzkum si klade si za cíl zanalyzovat a zhodnotit rozdíly v pozornosti věnované různým formám obsahu příspěvků na sociální síti Facebook. Výzkumná část představuje metodiku výzkumu obsahující formulaci výzkumných otázek a hypotéz. Dále popisuje přípravu a průběh samotného testování pomocí eye trackingu. V závěru jsou shrnuty výsledky testování a vytvořena doporučení pro zvýšení efektivity příspěvků na sociální síti.cs
dc.format92 s. (121 111 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjecteye trackingcs
dc.subjectmarketingová komunikacecs
dc.subjectsociální sítěcs
dc.subjectfacebookcs
dc.subjectpříspěvkycs
dc.titleEye tracking a jeho využití v marketingové komunikaci podnikucs
dc.title.alternativeEye tracking and its use in marketing communication of the companyen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická
dc.thesis.degree-programEkonomika a management
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe thesis focuses on the use of eye tracking in the marketing communication of a company. The technology makes it possible to process and visualize the gaze individuals give to marketing communication stimuli. The theoretical part of the thesis introduces marketing communication and the methods used for its analysis. Next, the thesis explores the field of research using eye-tracking devices and introduces basic techniques, metrics and procedures. The practical part focuses on eye-tracking research on Facebook posts. The research aims to analyse and evaluate the differences in attention paid to different forms of content in Facebook posts. The research section presents the research methodology containing the formulation of the research questions and hypotheses. It also describes the preparation and the process of eye tracking testing. Finally, the research results are summarized and recommendations for improving the effectiveness of social media posts are provided.en
dc.subject.translatedeye trackingen
dc.subject.translatedmarketing communicationen
dc.subject.translatedsocial networksen
dc.subject.translatedfacebooken
dc.subject.translatedpostsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Zlamalova_Jana.pdfPlný text práce3,61 MBAdobe PDFView/Open
DP_Zlamalova_v.pdfPosudek vedoucího práce120,95 kBAdobe PDFView/Open
Zlamalova_Jana_o.pdfPosudek oponenta práce125,93 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50165

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.