Title: Elektromechanické doplňky kolejiště
Other Titles: Electromechanical accessories of model railway
Authors: Hess, Jindřich
Advisor: Weissar, Petr
Referee: Křibský, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5169
Keywords: přestavník výměn;paměťový drátek;servo;mechanické závory;dekodér;ESU SwitchPilot servo;programovací kolej;DCC;kolejiště;mikroprocesor;paket
Keywords in different language: railroad switch;memory wire;servo;mechanical crossing barrier;decoder;ESU SwitchPilot servo;programming rail;DCC;railway;microprocessor;packet
Abstract: Bakalářská práce popisuje možnost konstrukce přestavníků výměn a mechanických závor pomocí serva. Stávající konstrukce přestavníků s použitím memory-wire jsou nahrazeny konstrukcemi se servem. Mechanické závory jsou poháněny také servem. Jsou zde shrnuty vlastnosti serva a jeho výhody. V poslední řadě se práce zabývá řešením programovací koleje pro DCC dekodéry.
Abstract in different language: The thesis describes the option of railroad switch and mechanical crossing barrier construction using servo. Current railroad switch constructions using memory-wire are replaced by constructions using servo. Mechanical crossing barriers are actuated by servo too. At the end the thesis deals with solving a programming rail for DCC decoders.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_2012_J_Hess.pdfPlný text práce6,42 MBAdobe PDFView/Open
047192_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce289,41 kBAdobe PDFView/Open
047192_oponent.pdfPosudek oponenta práce334,25 kBAdobe PDFView/Open
047192_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce107,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5169

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.