Title: Kalibrace anténního rotátoru pro komunikaci s LEO satelity
Other Titles: Callibration of the Antenna Positioner for LEO Satellite Communication
Authors: Burda, Zdeněk
Advisor: Linhart, Richard
Referee: Fiala, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5171
Keywords: anténní rotátor;pozemní vysílače;LEO satelity
Keywords in different language: antenna positioner;terrestrial transmitters;LEO satellit
Abstract: Bakalářská práce se zabývá řešením způsobů směrové kalibrace anténního systému pro příjem rádioamatérských a experimentálních družic na ZČU FEL. Základní podstatou této práce je otevření komunikace mezi dostupným hardwarem a začlenění programu pro řídící modul rotátoru a rádiového přijímače. Komunikace probíhá přes počítač umístěný na pozemní stanici fakulty elektrotechnické. Aby se mohlo docílit realizace problému, provádí se zpracování na principu hledání silných zdrojů signálu a výpočet odchylek naměřené a skutečné polohy zdrojů signálů.
Abstract in different language: This thesis deals with the calibration solution methods directional antenna system for receiving amateur radio and experimental satellites of the West Bohemia University. The basic essence of this work is to open communication between the available hardware and integration program for rotator control module and a radio receiver. Communication takes place via computer based on the ground station of the Faculty of Electrical Engineering. In order to be achieved by implementation problems, performs the processing on the principle of finding strong signal sources and calculating deviations measured and actual position signal sources.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Burda_BP.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
047195_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce313,35 kBAdobe PDFView/Open
047195_oponent.pdfPosudek oponenta práce356,69 kBAdobe PDFView/Open
047195_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce106,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5171

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.