Title: Němci v Povolží (historie a ovlivňování kultur)
Other Titles: The Germans in the Volga Region
Authors: Talůžková, Pavla
Advisor: Svobodová, Jiřina
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5181
Keywords: kolonie;Povolží;Stará Sarepta;gerguteři;germanizmy;Německo
Keywords in different language: colonies;Volga region;Sarepta;germanisms;Germany
Abstract: Diplomová práce je věnována Němcům v Povolží. Zahrnuje tři kapitoly. Nejprve jsou chronologicky popisovány kontakty Ruska a Německa, zakládání prvních kolonií v 18. stol., především v Povolží. Pozornost je věnována nejdůležitějším obdobím přesídlenců v Rusku, jako povstání Pugačova, existenci autonomní republiky Němců v Povolží (1924-1941), vysídlování Němců a jejich pozdější rehabilitaci (1964).? Je charakterizována zemědělská činnost, duchovní osvěta kolonistů. Druhá kapitola se podrobně zabývá známou německou kolonií Sarepta,která se nachází v blízkosti Volgogradu. Podrobně je charakterizován rozvoj kolonie, průmysl, kulturní život. Třetí kapitola stručně pojednává o germanizmech v ruštině. Součástí práce je slovníček základních pojmů. Přílohy tvoří chronologická tabulka osídlování Němci území Ruska v 18. století a obrázková příloha.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the topic of Germans settling the region of the Volga River. The thesis is divided into three chapters. In the first chapter the contacts between Russia and Germany and the foundation of the first colonies particularly along the Volga River in the 18th century are chronologically described. The main focus of the chapter is on the most significant events in the lives of the German settlers in Russia like Pugachev?s rebellion, the existence of the independent German republic on the Volga (1924-1941), their expatriation and their later rehabilitation (1964). The colonist?s agricultural activities and their religious education are also described in that part. The second chapter depicts thoroughly the famous German colony called Sarepta that can be found in the proximity of Volgograd. The colony development, its industry and cultural life are portrayed there. The germanisms in Russian are listed and shortly characterized in the third chapter. The thesis includes a list of important terms as well.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace_Pavla_Taluzkova.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFView/Open
Taluzkova Pavla posudek ved..pdfPosudek vedoucího práce229,22 kBAdobe PDFView/Open
Taluzkova Pavla posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce132,7 kBAdobe PDFView/Open
Taluzkova prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce33,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5181

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.