Title: Zkratky a zkratková slova v současném publicistickém textu
Other Titles: Abbreviations and abbreviated words in currant journalistic texts
Authors: Duchková, Lucie
Advisor: Fridrichová, Radka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5182
Keywords: zkratky;zkratková slova
Keywords in different language: abbreviation;acronym
Abstract: Práce představuje a analyzuje zkratky v současném franouzském publicistickém textu.
Abstract in different language: This theses presents and analyses abbreviations used in courrant French journalistic texts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomov_pr_ce_Lucie_Duchkov_.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
Duchkova Lucie posudek ved..pdfPosudek vedoucího práce136,93 kBAdobe PDFView/Open
Duchkova Lucie posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce193,5 kBAdobe PDFView/Open
Duchkova Lucie prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce34,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5182

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.