Title: Ruské internetové servery pro děti
Other Titles: Russian Internet sites for children
Authors: Ledvinová, Simona
Advisor: Pešková, Michaela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5272
Keywords: Internet;ruský;děti;server;jazyková analýza;obsahová analýza;literární žánr;hra
Keywords in different language: Internet;Russian;children;server;linguistic analysis;content analysis;literary genre;game
Abstract: Bakalářská práce "Ruské internetové servery pro děti" se zabývá servery jako takovými. V práci je zmíněno jaký vliv má internet na děti, dále všeobecná kritéria webů, charakteristiky dětských literárních žánrů a také důležitost hry ve vývoji dítěte. Obsahuje přehled ruských serverů pro děti, tyto servery jsou podrobeny jazykové a obsahové analýze.
Abstract in different language: The thesis about Russian websites for children is concerned with server. In the thesis is mentioned which effect has the internet on children, general criteria of websites, the characteristic of children´s literary genres and also the importance of the game in child development. It contains the summary of Russian websites for children, these servers are subjected to language and content analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp Ledvinova.pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFView/Open
Ledvinova posudek ved..pdfPosudek vedoucího práce110,25 kBAdobe PDFView/Open
Ledvinova posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce124,23 kBAdobe PDFView/Open
Ledvinova prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce33,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5272

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.