Title: Moderní metody výroby ozubení - hoblování a obrážení
Other Titles: Modern methods of production gears - planing and shaping
Authors: Faiman, Tomáš
Advisor: Řehoř, Jan
Referee: Janda, Zdeněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5279
Keywords: ozubená kola;obrážení;hoblování;NC obrábění;sériová výroba
Keywords in different language: gears;shaping;planing;NC machining;series production
Abstract: Bakalářská práce obsahuje souhrn informací z technologie výroby ozubených kol metodami hoblováním a obrážením ve výrobních podnicích včetně současného stavu. Hlavním cílem je sumarizovat informace dané problematiky jako studijní podklady pro výuku na KTO.
Abstract in different language: The bachelor work contains summary information from production technology of gears by shaping and planing methods in manufacturing companies including the current status. The main objective is to summarize information issues as a teaching material at the Department of Machining Technology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moderni metody vyroby ozubeni - hoblovani a obrazeni, Tomas FAIMAN.pdfPlný text práce3,29 MBAdobe PDFView/Open
Faiman-posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce896,33 kBAdobe PDFView/Open
Faiman - opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
Faiman - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce427 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5279

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.