Title: Ruští spisovatelé a historické osobnosti v českých lázních
Other Titles: Russian writers and historical personalities in Czech resorts
Authors: Hodková, Šárka
Advisor: Dzhyndzholiia Gigla, Kandid. filologických věd
Referee: Sováková Jana, PhDr. CSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52909
Keywords: ruští spisovatelé;západočeský lázeňský trojúhelník;mariánské lázně;karlovy vary;františkovy lázně;minerální prameny;léčebné programy
Keywords in different language: russian writers;the west bohemian spa triangle;mariánské lázně;karlovy vary;františkovy lázně;mineral springs;procedures
Abstract: Tato práce pojednává o významných ruských osobnostech, které navštívily české lázně. V práci jsou detailně popisovány pobyty jednotlivých návštěvníků. Autorkou práce byla navržena naučná stezka, která pobyty ruských osobností přibližuje veřejnosti. V příloze lze najít originální korespondence některých návštěvníků, které byly autorkou práce přeloženy do českého jazyka.
Abstract in different language: This bachelor thesis describes significant Russian visitors who visited the Czech spa. The work describes in detail the stays of individual personalities. The author of the work proposed an educational trail that brings the stays of Russian visitors closer to the public. In the appendix you can find original correspondence of some visitors, which were translated into Czech by the author of the work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Hodkova Sarka.pdfPlný text práce7 MBAdobe PDFView/Open
Scan_pos_ved_Dzh_Hodkova.pdfPosudek vedoucího práce782,34 kBAdobe PDFView/Open
Scan_pos_opon_Sov_Hodkova.pdfPosudek oponenta práce653,12 kBAdobe PDFView/Open
Scan_Prubeh_Hodkova.pdfPrůběh obhajoby práce262,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52909

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.