Title: Ruská lidová hudba a tradiční hudební nástroje
Other Titles: Russian folk music and traditional musical instruments
Authors: Strejcová, Eliška
Advisor: Dzhyndzholiia Gigla, Kandid. filologických věd
Referee: Svobodová Jiřina, Mgr. CSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52910
Keywords: ruská lidová hudba;ruské tradiční hudební nástroje;žánry;tradice;hudební interpreti;folklórní koncert;hudební pojmy
Keywords in different language: russian folk music;russian traditional musical instruments;genres;traditions;musical performers;folklore concert;musical concepts
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá ruskou lidovou hudbou a tradičními hudebními nástroji, žánry ruského folklóru a interprety ruské písňové tvorby. Zaměřuje se na přiblížení ruské lidové hudby mapuje termíny ruského folklóru. Součástí této práce je přednáška " Folklórní koncert " pojednávající o ruském a českém folklóru, která byla autorkou bakalářské práce prezentována studentům Západočeské univerzity.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with Russian folk music and traditional musical instruments, genres of Russian folklore and performers of Russian song creation. It focuses on the approximation of Russian folk music and the mapping of its terms. Part of this thesis is a lecture "Folklore concert" dealing with Russian and Czech folklore, which was presented by the author of the bachelor thesis to students of the University of West Bohemia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Strejcova Eliska.pdfPlný text práce3,22 MBAdobe PDFView/Open
Scan_pos_opon_Svob_Strejcova.pdfPosudek oponenta práce73,38 kBAdobe PDFView/Open
Scan_pos_ved_Dzh_Strejcova.pdfPosudek vedoucího práce774,03 kBAdobe PDFView/Open
Scan_Prubeh_Strejcova.pdfPrůběh obhajoby práce289,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52910

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.