Title: Zavedení automatického hodnocení fluorescenčních obrazů do rutinní praxe
Other Titles: Introduction of automatic evaluation of fluorescence images into routine practice
Authors: Beránková, Klára
Advisor: Vlas Tomáš, Ing. Bc.
Referee: Bojčuková Jana, RNDr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53493
Keywords: nepřímá imunofluorescence;antinukleární protilátky;protilátky proti cytoplazmatickým antigenům;europattern;autoimunitní onemocnění
Keywords in different language: indirect immunofluorescence;antinuclear antibodies;antibodies against cytoplasmic antigens;europattern;autoimmune diseases
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnávání vyhodnocených fluorescenčních obrazů automatickým odečtem s manuálním. Z obou zmíněných metod byly přezkoumány výsledky antinukleárních protilátek (ANA) a protilátek proti cytoplazmatickým antigenům (ANCA). Výsledky automatického analyzátoru nejsou shodné s mikroskopickým odečtem, jelikož analyzátor nezvládne určit všechny typy fluorescence. Ovšem automatickou titrací dokáže ušetřit čas, omezit vliv lidského faktoru na reprodukovatelnost výsledků a tím usnadnit chod laboratoře.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the comparison of the evaluated fluoerescence images by automatic readout with manual readout. Of the two methods mentioned, the results of antinuclear antibodies (ANA) and antibodies against cytoplasmic antigens (ANCA) were reviewed. The results of the automated analyser are not identical to the microscopic readout, since the analyser cannot detect all types of fluorescence. However, automated titration can save time, reduce the influence of human factors on the reproducibility of the results and thus facilitate the operation of the laboratory.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Berankova_Klara_ZL_BP.pdfPlný text práce14,12 MBAdobe PDFView/Open
Berankova_VP.pdfPosudek vedoucího práce370,04 kBAdobe PDFView/Open
Berankova_OP.pdfPosudek oponenta práce290,98 kBAdobe PDFView/Open
Berankova.pdfPrůběh obhajoby práce392,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53493

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.