Title: Ergonomická analýza pracoviště na výrobní lince
Other Titles: Ergonomic analysis of the workplace on the production line
Authors: Krňoul, Tomáš
Advisor: Kačerová Ilona, Ing. Ph.D.
Referee: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53609
Keywords: ergonomie;výrobní linka;checklist;rula analýza
Keywords in different language: ergonomics;production line;checklist;rula analysis
Abstract: Diplomová práce obsahuje posouzení současného stavu ergonomie pracovišť na výrobní lince. Po posouzení byla vybrána pracoviště k bližší analýze a vypracovány návrhy na zlepšení ergonomie pomocí programu Tecnomatix Jack. Navržené změny by výrazně přispěly k zlepšení ergonomie na pracovištích.
Abstract in different language: The thesis contains an assessment of the current state of ergonomics in workstations on the production line. After the assessment, specific workstations were selected for further analysis and proposals for improving ergonomics were developed using the Tecnomatix Jack program. The proposed changes would significantly contribute to improving ergonomics in the workstations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Tomas Krnoul.pdfPlný text práce10,62 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce60,67 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce61,96 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce39,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53609

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.