Title: Ověření návrhu hardwarového modelu využívajícího metody \nl{}průmyslového inženýrství pomocí diskrétní simulace
Other Titles: Verification of hardware model design using industrial engineering methods by discrete event simulation
Authors: Váňa, Ondřej
Advisor: Ulrych Zdeněk, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Raška Pavel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53611
Keywords: hardwarový model;simulace;průmyslové inženýrství;tecnomatix plant simulation;stavebnice fischertechnik
Keywords in different language: hardware model;simulation;industrial engineering;tecnomatix plant simulation;fischertechnik kits
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou ověření návrhu hardwarového modelu využívající metody průmyslového inženýrství pomocí diskrétní simulace. Teoretická část je věnována charakteristice pojmů Průmyslové inženýrství, jeho metod a problematice tvorby simulačních modelů. V praktické části jsou navrženy modely představující dílnu, z nich je jeden vybrán a vytvořen simulační model. Na tomto modelu jsou dále interpretovány navržené strategie řízení výroby a metody průmyslového inženýrství. Simulační model je vytvořen v softwarovém programu Plant Simulation.
Abstract in different language: This thesis deals with the problem of verification of hardware model design using industrial engineering methods by means of discrete simulation. The theoretical part is devoted to the characteristics of the concepts of Industrial Engineering, its methods and the problems of creating simulation models. In the practical part, models representing a workshop are proposed, one of them is selected and a simulation model is created. The proposed production control strategies and industrial engineering methods are further interpreted on this model. The simulation model is created in the software program Plant Simulation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vana_final.pdfPlný text práce4,97 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce60,08 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce62,54 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce39,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53611

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.