Title: Návrh nové metody pro hodnocení celkové fyzické zátěže
Other Titles: Design of a new method for the evaluation of total physical load
Authors: Vránová, Irena
Advisor: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Referee: Lipšová Vladimíra, MUDr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53613
Keywords: metoda měření srdeční frekvence;fyzická zátěž;celková fyzická zátěž;kategorizace práce
Keywords in different language: method of measuring the heart rate;physical load;total physical load;categorization of work
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na revizi současného hodnocení celkové fyzické zátěže pomocí metody měření srdeční tepové frekvence a odhadu energetického výdeje pomocí tabulkové metody. Výstupem analýzy je navržení nové metody měření CFZ, a tudíž přesnější zařazení hodnocené práce do příslušné kategorie práce.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the revision of the current evaluation of the total physical load using the method of measuring the heart rate, and the estimation of energy expenditure using the tabular method. The output of the analysis is the design of a new CFZ measurement method, and therefore a more accurate classification of the assessed work into the relevant work category.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VRANOVA_IRENA_DP.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce58,31 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce57,03 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce38,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53613

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.