Title: Digitalizace výrobní dokumentace ve strojírenském podniku
Other Titles: Digitalisation of production documents in an engineering company
Authors: Vítek, Lukáš
Advisor: Kopeček Pavel, Doc. Ing. CSc.
Referee: Blažek Igor, Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53616
Keywords: digitalizace;výrobní dokumentace;tablet;pdm;erp
Keywords in different language: digitalisation;production documentation;tablet;pdm;erp
Abstract: Diplomová práce se zabývá digitalizací výrobní dokumentace ve strojírenském podniku. Teoretická část se zaměřuje na digitalizaci, technickou dokumentaci, informační systémy a bezpečnost a archivaci dat. Praktická část je zaměřena na analýzu současného stavu vybraného strojírenského podniku a navrhuje katalog jedenácti projektů digitalizace. Z tohoto katalogu je vybráno sedm projektů, které jsou zpracovány z hlediska analýzy nákladů a přínosů, testování a hodnocení funkčnosti ve výrobním prostředí.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the digitalisation of production documentation in an engineering company. The theoretical part focuses on digitisation, technical documentation, information systems and data security and archiving. The practical part focuses on the analysis of the current state of a selected engineering company and proposes a catalogue of eleven digitisation projects. From this catalogue, seven projects are selected and processed in terms of cost-benefit analysis, testing and evaluation of functionality in a production environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Lukas Vitek.pdfPlný text práce9,13 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce867,3 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce60,13 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce39,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53616

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.