Title: Mapování a zlepšování Návrh nové koncepce logistiky a skladování materiálu
Other Titles: Design of a new concept of logistics and material storage
Authors: Rybář, Stanislav
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Bílková Jana, Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53618
Keywords: logistika;skladování;layout;prostorové uspořádání
Keywords in different language: logistics;warehouse;layout;warehouse arrangement
Abstract: Diplomová práce zpracovává téma Návrh nové koncepce logistiky a skladování ve společnosti Christ Car Wash s.r.o. V teoretické části práce charakterizuje logistiku, skladové technologie a metody pro analýzu materiálu a hmotných toků. V praktické části byla vytvořena analýza současného stavu, dále návrh materiálu a logistiky v nové skladové hale a na závěr bylo provedeno vyhodnocení a byla navržena doporučení.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the topic Design of a new concept of logistics and material storage in the company Christ Car Wash s. r. o. The theoretical part of the work characterizes logistics, material storage and methods for material and material flows analysis. The practical part processed analysis of the current state and the design of material and logistics in the new warehouse and at the end an evaluation was carried out and recommendations were proposed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_rybar.pdfPlný text práce3,88 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce59,06 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce60,82 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce39,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53618

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.