Title: Možnosti navigace po skladu pomocí rozšířené reality
Other Titles: Possibilities of Augmented Reality Warehouse Navigation
Authors: Pavlíček, Jan
Advisor: Hořejší Petr, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Broum Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53622
Keywords: rozšířená realita;navigace;sklad;arcore;ar foundation;unity;obrazové rozpoznávání okolí
Keywords in different language: augmented reality;navigation;storage;arcore;ar foundation;unity;image recognition
Abstract: Diplomová práce obsahuje rozbor problematiky navigace s prvky rozšířené reality a možnosti její implementace do vnitřního skladu. Cílem práce bylo vytvořit prototyp aplikace, která by navigovala uživatele pomocí prvků rozšířené reality. Na začátku práce bylo nutné vytvoření znalostní základny pro následnou práci s programem na vývoj aplikací pracujících s rozšířenou realitou. Výsledkem práce je aplikace, vytvořená na míru pro sklad společnosti Outdoor Concept a.s., která navádí uživatele mezi jednotlivými regálovými pozicemi. Aplikace byla testována v prostředí skladu, výsledkem byla schopnost navést uživatele v 83 % případů.
Abstract in different language: The thesis contains an analysis of the issue of navigation with augmented reality elements and the possibility of its implementation in the warehouse. The aim of the thesis was to create a prototype of an application that would navigate users with augmented reality elements. At the beginning it was necessary to create a knowledge base for subsequent work with software for developing applications working with augmented reality. The result of the work is tailormade application for Outdoor Concept's warehouse, that allows the user to be guided between shelf positions. The application was tested in a warehouse environment and the findings were that application is able to navigate user successfully in approximately 83 % of cases.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Pavllicek Jan.pdfPlný text práce4,11 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce58,22 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce59,75 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce39,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53622

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.