Title: Návrh montážního postupu pro hydrodynamickou stříkací jednotku
Other Titles: Assembly procedure design for a hydrodynamic spray unit
Authors: Pekárek, Dominik
Advisor: Zatloukal Tomáš, Ing.
Referee: Maršálek Ondřej, Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53866
Keywords: montáž;schéma;kusovník;technologie;lakování;malování;pistole;membrána;tlačník
Keywords in different language: assembly;diagram;parts list;technology;coating;painting;gun;diaphragm;plunger
Abstract: Bakalářská práce obsahuje obecný rozbor montážních postupu a jejich stavební charakteristiku, popis využívaných malířských a sprejovacích technik, základní druhy používaných čerpadel a jejich mechanismy, rozbor dílů pro jež je montážní výkres zhotovován.
Abstract in different language: The bachelor's thesis contains a general analysis of the assembly procedures and their design characteristics, a description of the painting and spraying techniques used, the basic types of pumps used and their mechanisms, and an analysis of the parts for which the assembly drawing is made.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_D. Pekarek_2023.pdfPlný text práce4,3 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce56,8 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce63,87 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce39,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53866

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.