Title: Možnosti obrábění materiálů skupiny ISO O
Other Titles: Machining options for ISO O group materials
Authors: Müller, Milan
Advisor: Kroft Luboš, Ing. Ph.D.
Referee: Syrovátka Šimon, Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53867
Keywords: obrábění nástroj;obrábění;iso o;slinutý karbid;vysoká tvrdost;opotřebení nástroje
Keywords in different language: machining tool;machining;iso o;tungsten carbide;high hardness;tool wear
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou obrábění materiálů skupiny ISO O, které se za normálních podmínek neobrábějí. Cílem je testování vhodnosti aplikace nástrojů od výrobců 6C Tools a UnionTool. Součástí práce je také porovnání životnosti nástrojů a kvalita opracovaného povrchu.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the issue of machining materials of the ISO O group, which are not machined under normal conditions. The aim is to test the suitability of the application of tools from the manufacturers 6C Tools and UnionTool. Part of the work is also a comparison of tool wear and surface quality after machining.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Muller_2022-23.pdfPlný text práce2,25 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce60,25 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce59,58 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce39,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53867

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.