Title: Atentát na Karla Kramáře
Other Titles: Assassination of Karel Kramář
Authors: Dvořáková, Kristýna
Advisor: Breitfelder Miroslav, PhDr. Ph.D.
Referee: Hlaváček Petr, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54119
Keywords: karel kramář;ministerský předseda;atentát;československá republika;t. g. masaryk;alois šťastný;vladimír gregor;soud
Keywords in different language: karel kramář;prime minister;assasination;czechoslovak republic;t. g. masaryk;alois šťastný;vladimír gregor;trial
Abstract: Bakalářská práce se zabývá osobností Karla Kramáře od jeho dětství až do samotného atentátu, který byl na něho spáchán. Konkrétně se práce týká Kramářovo dětství a studií, jeho cesty k politice. Dále v této práci nalezneme Kramářovo působení v roli ministerského předsedy a nechybí ani spor s Edvardem Benešem. Poslední dvě části jsou zaměřeny především na pokus o samotný atentát a důsledky, které po atentátu následovaly.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the personality of Karel Kramář from his childhood until the assassination of which was committed on him. Specifically, the work concerns Kramář's childhood and studies, his journey to politics. Furthermore, in this work we find Kramář's work in the role of the Prime Minister and there is also a dispute with Edvard Beneš. The last two parts are focused primarily on the attempt at the assassination itself and the consequences that followed the assassination.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kristyna Dvorakova -BP.pdfPlný text práce543,32 kBAdobe PDFView/Open
Dvorakova Kristyna V.pdfPosudek vedoucího práce203,78 kBAdobe PDFView/Open
Dvorakova Kristyna O.pdfPosudek oponenta práce77,25 kBAdobe PDFView/Open
Dvorakova Kristyna P.pdfPrůběh obhajoby práce69,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54119

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.