Title: Sokolské hnutí na Kralovicku
Other Titles: The Sokol movement in the Kralovice region
Authors: Janeček, Jiří
Advisor: Řeháček Karel, PhDr. Ph.D.
Referee: Breitfelder Miroslav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54120
Keywords: sokol;miroslav tyrš;spolek;kralovicko;tělovýchova
Keywords in different language: sokol;miroslav tyrš;association;kralovicko;physical education
Abstract: Od druhé poloviny 19. století docházelo v českých zemích ke vzniku spolků, včetně tělovýchovných jednot Sokola v Kralovickém regionu. Český Sokol byl založen v roce 1862 Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem. Sokol se rozvíjel a zakládali se nové spřátelené sokolské spolky po celém českém území. Rozvíjel se také na severním Plzeňsku. Na přelomu 19. a 20. století vznikly sokolské spolky v Plasích, Kožlanech, Kralovicích, Manětíně a Žihli. Jejich vývoj nebyl jednoduchý. Byl ovlivněn politickým systémem, financemi, dvěma světovými válkami nebo obdobím českého protektorátu. Bakalářská práce se pokusí shrnout vznik a vývoj spolků, jejich problémy a vliv na obyvatelstvo.
Abstract in different language: From the second half of the 19th century, associations were established in the Czech lands, including the physical education units of the Sokol in the Kralovice region. The Czech Sokol was founded in 1862 by Miroslav Tyrš and Jindřich Fügner. The Sokol developed and new friendly Sokol associations were founded all over the Czech territory. It also developed in the northern Pilsen region. At the turn of the 19th and 20th centuries, Sokol associations were founded in Plasy, Kožlany, Kralovice, Manětín and Žihle. Their development was not easy. It was influenced by the political system, finances, two world wars or the period of the Czech Protectorate. This Bachelor´s thesis will try to summarize the origin and development of the associations, their problems and influence on the population.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jiri Janecek_BP_Sokolske hnuti na Kralovicku.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Janecek Jiri V.pdfPosudek vedoucího práce162,94 kBAdobe PDFView/Open
Janecek Jiri O.pdfPosudek oponenta práce144,99 kBAdobe PDFView/Open
Janecek Jiri P.pdfPrůběh obhajoby práce52,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54120

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.