Title: Demografický vývoj Lokte v 19. století
Other Titles: Demographic development of the town Loket in the 19th century
Authors: Pavlíček, Jan
Advisor: Kilián Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Fritzová Marie, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54121
Keywords: loket;historická demografie;19. století;porodnost;úmrtnost;sňatečnost
Keywords in different language: loket;historical demography;19th century;natality;mortality;nuptality
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje demografickému vývoji v Lokti v 19. století. Cílem práce je zachytit a popsat demografický vývoj města Loket v 19. století za pomoci digitalizovaných matrik, odborné literatury, periodik a internetových zdrojů. Výsledkem práce, k němuž došlo za použití anonymní excerpce dat, je přehledné znázornění vývoje obyvatelstva z hlediska porodnosti, úmrtnosti a sňatečnosti. Výsledky výzkumu jsou porovnávány se závěry v jiných lokalitách ve stejném století.
Abstract in different language: This bachelor's thesis focuses on the demographic development in Loket in the 19th century. The aim of the thesis is to capture and describe the demographic development of the town of Loket in the 19th century using digitalized registers, specialized literature, periodicals, and Internet sources. The result of the thesis, which was carried out using anonymous data excerpts, is a clear represantion of the population development in terms of fertility, mortality, and marriage rate. The research results are compared with findings from other locations in the same century.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Demograficky vyvoj Lokte v 19. stoleti - Jan Pavlicek.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
Pavlicek Jan V.pdfPosudek vedoucího práce202,71 kBAdobe PDFView/Open
Pavlicek Jan O.pdfPosudek oponenta práce98,74 kBAdobe PDFView/Open
Pavlicek Jan P.pdfPrůběh obhajoby práce49,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54121

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.