Title: Vazby 2. pěší divize Armády Spojených států amerických na Československo
Other Titles: Bonds of the 2nd Infantry Division of the United States Army to Czechoslovakia
Authors: Sedláček, Kryštof
Advisor: Breitfelder Miroslav, PhDr. Ph.D.
Referee: Kumpera Jan, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54122
Keywords: americká armáda;2. pěší divize; československo;plzeň;druhá světová válka;vazby;odkaz;men of the 2nd infantry division;čechoameričané
Keywords in different language: american army;2nd infantry division;czechoslovakia;pilsen;the second world war;bonds;legacy;men of the 2nd infantry division;czech american
Abstract: Tato bakalářská práce mapuje vazby americké 2. pěší divize na Československo, které se vytvořily během 20. století a přetrvávají dodnes. Na začátku práce je krátce sepsána historie samotné divize a její válečné tažení během druhé světové války. Hlavní část kvalifikační práce mapuje její konkrétní vazby. Čtenář zde nalezne informace o vazbách, které se vytvořily před druhou světovou válkou, během ní a jsou zde také zmíněny ty, které přetrvávají do dnešní doby. Kvalifikační práce pracuje s literaturou věnující se tématu, dobovými archiváliemi, vzpomínkami pamětníků i zdroji, které jsou veřejně dostupné na internetu.
Abstract in different language: This bachelor's thesis maps the bonds of the 2nd Infantry Division to Czechoslovakia that were formed during the 20th century and continue to this day. At the beginning of the thesis, the history of the division itself and its campaign during World War II is briefly written. The rest of the chapters are devoted just to individual bonds. The reader will find information about the bonds that were formed before and during the Second World War, and bonds that continue to this day. The bachelor's thesis works with literature devoted to the topic, period archives, memories of witnesses and sources that are publicly available on the Internet.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Krystof Sedlacek.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Sedlacek Krystof O.pdfPosudek oponenta práce390,27 kBAdobe PDFView/Open
Sedlacek Krystof V.pdfPosudek vedoucího práce158,32 kBAdobe PDFView/Open
Sedlacek Krystof P.pdfPrůběh obhajoby práce51,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54122

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.