Title: Boží muka v Plzni jako symbol lidského bytí
Other Titles: The devotional pillar in Pilsen as a sybmol of human being
Authors: Strnadová, Karolína
Advisor: Mušková, Eva
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5451
Keywords: boží muka;drobné sakrální památky;Plzeň
Keywords in different language: calvary;small sacral monuments;Pilsen
Abstract: Práce se zabývá obecnou problematikou božích muk, se zaměřením na boží muka v Plzni. Na základě terénního výzkumu a studia odborné literatury a pramenů jsou v ní přiblížena jednotlivá boží muka na území Plzně.
Abstract in different language: This work deals with the topic of wayside crosses in the location of the city of Pilsen. It deals not only with particular wayside crosses in the area of the city itself, but also with general matters of these monuments, as are the reasons of their creation, description of their individual parts, ort he reasons why they were destroyed and subsequent repairs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Bozi muka v Plzni jako symbol lidskeho byti.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Strnadova V.pdfPosudek vedoucího práce273,11 kBAdobe PDFView/Open
Strnadova O.pdfPosudek oponenta práce61,53 kBAdobe PDFView/Open
Strnadova P.pdfPrůběh obhajoby práce19,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5451

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.