Title: Únor 1948: fakta, beletrie a propaganda.
Other Titles: February 1948: facts, fiction and propagandism.
Authors: Černá, Kristýna
Advisor: Breitfelder, Miroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5456
Keywords: únor 1948;kultura;literatura;socialistický realismus;propaganda;ideologie
Keywords in different language: February 1948;culture;literature;socialist realism;propagandism;ideology
Abstract: Bakalářská práce se zabývá českou literární tvorbou, která se prosadila po komunistickém převratu v únoru 1948. Pro toto období byly příznačné povinné standardy umění, byla zavedena cenzura, autoři byli povinni dodržovat zásady socialistického realismu. Podle kulturních ideologů měly romány sloužit k získávání společnosti pro výstavbu socialismu a přesvědčování o správnosti nastoupené cesty. Hlavní část práce se věnuje analýze oficiálních románů vydaných v první polovině padesátých let. Na jejich příkladě je ukázáno to, jakým způsobem komunistická kulturní politika ovlivňovala podobu literatury a jak byly konkrétní historické skutečnosti v beletrii interpretovány.
Abstract in different language: The bachelor thesis focuses on the Czech literary production in the period after the communist coup in February 1948. The cultural ideologists determined the obligatory standart of art, the censorship was implemented. The authors were obligated to follow the principles of the socialist realism. The aim of these works was education in the spirit of socialism. The main part of this bachelor thesis is dedicated to analysis of socialist novels published in the first half of the 1950s in former Czechoslovakia. This part demonstrates how the literature was influenced by the communist cultural politics and how the historical events (specifically the February coup) are interpreted in the novels.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Cerna.pdfPlný text práce826,85 kBAdobe PDFView/Open
Cerna V.pdfPosudek vedoucího práce169,86 kBAdobe PDFView/Open
Cerna O.pdfPosudek oponenta práce85,2 kBAdobe PDFView/Open
Cerna P.pdfPrůběh obhajoby práce18,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5456

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.