Title: Chodsko v letech 1938- 1945
Other Titles: Chodland in the age 1938- 1945
Authors: Hemzálková, Iva
Advisor: Breitfelder, Miroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5461
Keywords: Chodsko;1938-1945;2. světová válka;zábor pohraničí;vavřinecká pouť;odboj;osvobození
Keywords in different language: Chodland;1938-1945;second world war;annexetoin of borderland;St. Lawrence pilgrimage;resistance;liberation
Abstract: Chodsko je známá historická a etnografická oblast v jihozápadních Čechách, události druhé světové války byly pro tento region významným dějinným mezníkem. Na podzim roku 1938 docházelo na chodských hranicích k přepadením a střetům s Němci. V této době se na ochraně státních hranic podílely jednotky Stráže obrany státu (SOS). Vývoj v Německé říši vedené Adolfem Hitlerem a politické události s tím spojené vyústili zabráním a připojením Chodska k Německu 24. listopadu 1938. Další vývoj tohoto regionu byl záborem nenávratně poznamenán. Připojené ryze české chodské vesnice spadly najednou pod nadvládu nacistického Německa, byly tedy podřízeny německým úřadům a platila zde všechna říšská nařízení. Slavnou událostí, po vzniku Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939, byla srpnová vavřinecká pouť na kopci nad Domažlicemi, která se stala významnou národní manifestací vyjadřující nesouhlas s německou nadvládou. Židovské obyvatelstvo v Domažlicích bylo silně perzekuováno a místní synagoga byla zničena. Během šesti let okupace na Chodsku vzniklo několik menších i větších odbojových organizací, z nichž se nejvíce prosadila záškodnická skupina NIVA. Několik rodáků z typické chodské vesnice Postřekova se dokonce přihlásilo do českých legií a působilo u anglického letectva. Díky práci takovýchto lidí bylo navázáno spojení se zahraničím a mohly být předávány zprávy americké armádě, která se koncem dubna 1945 přiblížila k západním hranicím republiky. Chodské vesnice byly osvobozovány v průběhu prvních květnových dnů. Metropole Chodska- Domažlice byly osvobozeny příchodem americké armády v odpoledních hodinách 5. května 1945. V prvních dnech po osvobození byl v Domažlicích vytvořen revoluční Okresní národní výbor, který se ujal správy. Dále byl z dobrovolníků vytvořen ozbrojený Chodský strážní pluk, který měl za úkol zajistit v kraji pořádek a klid. Tato práce přináší jedinečnou příležitost k získání ucelených informací o událostech let 1938 až 1945 na Chodsku a v Domažlicích.
Abstract in different language: Chodland is region located in the southwest of the Czech Republic and borders with Germany. Chodland with its center- town Domažlice has distinctive independent character. There are 11 famous Chods settlements: Drazenov, Chodov, Klicov, Klenci pod Cerchovem, Chodska Lhota, Mrakov, Pocinovice, Postrekov, Straz, Tlumacov, Ujezd. In this thesis I am trying to describe events which happened in the region of Chodland during the ages 1938 and 1945. The area of Chodland was annexed to Germany on the 24th of November 1938. The typical Czech Chod villages occupied by 7% minority German inhabitants were connected to the German Reich. Since these days Chodland had become a part of Nazi Germany and all German decrees had to be observed by all the Chods. Then after the Protectorate of Bohemia and Moravia had been established even Domažlice became Nazi-administrated territory. Domažlice were placed under the supervision of Oberlandratbezirk Klattau. There were 129 Jewish inhabitants of Domažlice shot or killed in concentration camps during the 2nd world war. There were created some resistance movements in Chodland, the most important was group NIVA, which cooperated with US Army. Some natives of typical chod village Postrekov have emigrated and became the members of the Royal Air Force in the United Kingdom. Chod villages and Domažlice were liberated by units of the 2nd Battalion, 38th Infantry Regiment, 2nd Infantry Division. The US units reached the Domažlice´s Square on the 5th of May 1945.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE- struktura.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
Hemzalkova V.pdfPosudek vedoucího práce163,32 kBAdobe PDFView/Open
Hemzalkova O.pdfPosudek oponenta práce147,66 kBAdobe PDFView/Open
Hemzalkova P.pdfPrůběh obhajoby práce24,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5461

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.