Title: Historicko-architektonický vývoj Americké třídy
Other Titles: Historical and architectural development of the American street
Authors: Rund, David
Advisor: Mušková, Eva
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5469
Keywords: historie;vývoj;architektura;střídání názvů;stavitelé;Plzeň;Americká třída
Keywords in different language: history;development;architecture;changing names;builders;Plzen;American street
Abstract: Práce představuje historicko-architektonický vývoj Americké třídy, tedy jedné z nejrušnějších ulic v Plzni. První dvě kapitoly se zabývají ulicí jako celkem. Tedy jejím vývojem a četným střídáním názvů. Další kapitoly se už věnují historii vybraných budov, které představují typické stavby od druhé poloviny 19. století až dodnes. Objekty, které jsou v této práci popsány, reprezentují to nejzajímavější, co může Americká třída ze své architektury nabídnout.
Abstract in different language: The work is a historical and architectural development of the American street, that is one of the busiest streets in London. The first two chapters deal with the street as a whole. Thus, its development and numerous alternate names. Other chapters focus on the history already selected buildings that are typical buildings from the 19th century until today. Objects that are described in this paper represent the most interesting, what can American architecture of its class to offer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP David Rund.pdfPlný text práce4,56 MBAdobe PDFView/Open
Rund V.pdfPosudek vedoucího práce136,26 kBAdobe PDFView/Open
Rund O.pdfPosudek oponenta práce111,83 kBAdobe PDFView/Open
Rund.pdfPrůběh obhajoby práce34,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5469

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.