Title: Česká neoficiální hudební scéna 80. let
Other Titles: Czech unofficial music in the eightieth age
Authors: Štěrbová, Vanda
Advisor: Breitfelder, Miroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5475
Keywords: punk;nová vlna;alternativní kultura;hudba;Jazzová sekce;Sekce mladé hudby;underground;Mírový koncert;Lochotín;komunistický režim
Keywords in different language: punk;new wave;alternative culture;music;Jazz´s section;Section of young music;underground;Concert of peace;Lochotín;communist regime
Abstract: Tato bakalářská práce je věnovaná české neoficiální hudební scéně osmdesátých let.Předmětem mé studie byly okrajově i léta sedmdesátá. Kulturu undergroundu sedmdesátých let vystřídala nová nastupující generace mladých lidí, se kterou přicházejí nové hudební směry. Těmi směry je punk a nová vlna. Práce se věnuje charakteristice a významu punku a nové vlny. Punk a nová vlna byly v rozporu s totalitním režimem.V závěru práce jsem zpracovala vývoj neoficiální hudby na Plzeňsku. Nejvýznamnější událostí Plzeňska byl Mírový koncert, který proběhl v září roku 1987 v lochotínském amfiteátru v Plzni. Bakalářská práce se snaží čtenáři přiblížit atmosféru, ve které se mladí lidé snažili najít prostor pro seberealizaci.
Abstract in different language: This bachelor work deals with unofficial Czech music scene of the eighties. The object of my studies also marginally includes the seventies.The seventies formed inspiratory flow for subsequent years. Underground culture of the seventies was replaced by a new rising generation of young people, which brought new musical directions. These directions were punk and a new wave. In my work I focus on characteristics and significance of the punk and the new wave. The punk and the new wave were in contradiction with the totalitarian regime.In the conclusion I describe the development of unofficial music scene in the Plzen region. The most important event was the Pilsner Peace concert, which took place in September 1987 in amphitheatre Lochotin in Pilsen. The aim of my thesis is to familiarize the reader with an atmosphere in which young people tried to find space for self-fulfillment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ceska neoficialni hudebni scena 80. let.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
Sterbova V.pdfPosudek vedoucího práce169,73 kBAdobe PDFView/Open
Sterbova O.pdfPosudek oponenta práce79,32 kBAdobe PDFView/Open
Sterbova P.pdfPrůběh obhajoby práce17,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5475

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.