Title: Plzeňská krajina
Other Titles: Pilsen landscape
Authors: Vránová, Eva
Advisor: Smutný Dalibor, Prof. akad. mal.
Referee: Gebauer Kurt, Prof. akad. sochař dr. h. c.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54869
Keywords: linoryt;grafika;grafické techniky;suchá jehla;kompozice;tisk;barva
Keywords in different language: linocut;graphics;graphic techniques;dry needle;composition;print;color
Abstract: Cílem mé diplomové práce je vytvoření série šesti velkoformátových grafických listů inspirovaných plzeňskou krajinou s využitím klasických grafických technik. Grafika je tisknuta vícebarevně s důrazem na kontrast. Součástí práce je návrhová část, která je převedena do techniky suché jehly. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou část, která je věnována popisu grafických technik, praktickou část, kde je popsán proces tvorby a didaktická část s návrhem a realizací výtvarného zadání.
Abstract in different language: The aim of my diploma thesis is to create a series of six large-format graphic sheets inspired by the Pilsen landscape using classical graphic techniques. The graphic is printed in multi-color with an emphasis on contrast. Part of the work is the design part, which is converted into the dry needle technique. The diploma thesis is divided into a theoretical part, which is dedicated to the description of graphic techniques, a practical part, where the process of creation is described, and a didactic part with the design and implementation of an artistic assignment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vranova_eva_DP.pdfPlný text práce4,42 MBAdobe PDFView/Open
POSUDEK_Vedouci_Smutny_Vranova.pdfPosudek vedoucího práce299,84 kBAdobe PDFView/Open
Vranova_hodnoceni VSKP.pdfPrůběh obhajoby práce485,04 kBAdobe PDFView/Open
POSUDEK_Gebauer_oponent_Vranova.pdfPosudek oponenta práce317,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54869

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.