Title: Návrh a implementace rozhraní modulu "Projekty"
Other Titles: Design and Implementation of Interface of "Projects" Module
Authors: Kohout, Josef
Advisor: Král, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5507
Keywords: OpenCMS;redakční systém;Java Servlety;Java Server Pages;Hibernate;objektově relační mapování;Maven2;webové služby;SOAP;REST;relační databáze
Keywords in different language: OpenCMS;content management system;Java Servlets;Java Server Pages;object-relational mapping;Maven2;web services;SOAP;REST;relational database
Abstract: Práce popisuje vytvoření modulu Projekty do redakčního systému OpenCMS, napsaného v programovacím jazyce Java. Součástí modulu je i možnost získávání a importu dat z jiných systémů používaných na Západočeské univerzitě. Modul bude nasazen jako součást nových webových stránek Katedry informatiky a výpočetní techniky a bude sloužit pro správu projektů na této katedře a k jejich následnému zobrazení návštěvníkovi webových stránek.
Abstract in different language: The purpose of this bachelor thesis is to develop the plugin Projects into the content management system OpenCMS in the programming language Java. As a part of the plugin is also possibility to gather and to import data from other information systems used at the University of West Bohemia in Pilsen. This plugin will be deployed as a part of the web pages at the Department of Computer Science and Engineering. The plugin will serve for managing projects at the department and presentation of this projects to public at the departments web pages.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace.pdfPlný text práce592,82 kBAdobe PDFView/Open
A11B0095Kposudek.pdfPosudek vedoucího práce429,19 kBAdobe PDFView/Open
A11B0095Kprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce55,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5507

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.