Title: Modelování květenství pomocí L-systémů
Other Titles: Modeling of inflorescence using L-systems
Authors: Křivanová, Petra
Advisor: Hájková, Jana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5512
Keywords: L-systémy;květenství;gramatika;předpis květenství;porovnání modelů květenství;2D model;3D model;botanické skupiny květenství;parametrické L-systémy;bezparametrické L-systémy
Keywords in different language: L-systems;grammar;inflorescence;parametric L-systems;D0L-systems;productions of the inflorescence;comparing the patterns of the inflorescence;2-dimensional pattern;3-dimensional pattern
Abstract: Práce se zabývá vzájemným porovnáváním předpisů květenství vytvořených pomocí L-systémů. Účelem je zjistit, zda L-systémy dokáží vystihnout botanické rozdíly jednotlivých květenství.
Abstract in different language: The main topic of this thesis is a possibility of using L-systems for making patterns of the inflorescence. In order to fi nd out how the L-systems can represent characteristics of the inflorescence the biggest part of this work deals with comparing the patterns of the inflorescence. Patterns are divided into corresponding botanical groups.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_Krivanova_Petra_2012.pdfPlný text práce70,1 MBAdobe PDFView/Open
A09B0312Pposudek.pdfPosudek vedoucího práce413,48 kBAdobe PDFView/Open
A09B0312Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce53,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5512

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.