Název: Ideální zahrada mateřské školy podle představ dětí předškolního věku (na 6. MŠ v Plzni a MŠ Resslova Praha)
Další názvy: Ideal nursery garden according to ideas of preschool children(at 6. MŠ in Pilsen and MŠ Resslova Prague)
Autoři: Čtvrtečková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Sovová, Pavla
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5591
Klíčová slova: zahrada mateřské školy;předškolní děti;environmentání výchova;vliv prostředí;přírodní zahrada
Klíčová slova v dalším jazyce: kinderdarten´s garden;preschool children;environmental education;influence of environment;natural garden
Abstrakt: Práce pojednává o významu, funkcích školních zahrad a o jejich historii. Snaží se zdůraznit význam přírody na vývoj člověka. Klíčovou otázkou této práce je, jestli podoba zahrady mateřské školy má vliv na vnímání dětí a jaké jsou vlastně dětské představy ohledně ideální zahrady. V závěru práce jsou dětské obrázky zahrad, na kterých své představy zobrazují.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the importance, functions of school gardens and their history. It's trying to higlight the importance of nature in human growth. The key question of this work is whether nursery garden form has an impact on the perception of children and what are the actually ideas of children about the ideal garden. At the end, there are children pictures of gardens, where their ideas appear.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ctvrteckova VP.pdfPosudek vedoucího práce28,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ctvrteckova OP.pdfPosudek oponenta práce53,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ctvrteckova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5591

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.