Title: Humor ve výuce německého jazyka
Other Titles: Humor in teaching German language
Authors: Mašková, Lenka
Advisor: Šíp, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5644
Keywords: humor;vtip;národnostní stereotyp;komika;smích;výuka němčiny
Keywords in different language: humour;joke;national stereotype;comedian;laugh;teaching german
Abstract: Téma bakalářské práce je "Humor ve výuce německého jazyka". Hlavním cílem je ukázat, jak důležitou roli může humor ve výuce hrát. První kapitola se zabývá vymezením těchto základních pojmů: komika, humor a smích. Druhá kapitola se věnuje humoru z pohledu různých disciplín: psychologie, sociologie a teologie. Třetí kapitola je zaměřena na význam humoru v oblasti školního vzdělávání. Dále jsou zde navrženy vtipy jako možný prostředek humoru. Následující kapitola uvádí příklady vtipů, ve kterých jsou reflektovány národnostní předsudky. Poslední kapitola popisuje autorčiny zkušenosti z pedagogické praxe.
Abstract in different language: The topic of the thesis is ?Humour in Teaching German?. The main goal is to demonstrate how could be humour important in teaching. The first chapter deals with the definition of these basic terms: comic, humour and laughter. The second chapter looks at the concept of the humour from the perspective of the different disciplines: psychology, sociology and theology. The third chapter is focused on the importance of the humour in the field of school education. There are suggested jokes as the possible representative of the humour. In the next chapter are provided the examples in which the jokes can be used as the source of the information about national prejudices. The last chapter describes the author´s experience of their own teaching practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Maskova.pdfPlný text práce484,58 kBAdobe PDFView/Open
maskova_vp.pdfPosudek vedoucího práce517,85 kBAdobe PDFView/Open
maskova_op.pdfPosudek oponenta práce204,92 kBAdobe PDFView/Open
maskova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce116,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5644

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.