Title: Kreativní modely výuky německého jazyka jako cizího jazyka, se zaměřením na gramatiku
Other Titles: Creative models of teaching German language as a foreign language, focusing on grammar
Authors: Merklová, Diana
Advisor: Krbůšková, Věra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5650
Keywords: didaktika;gramatika;metoda;metodika;výukové metody;výukové modely
Keywords in different language: didactics;grammar;method;methodology;teaching methods;teaching models
Abstract: Bakalářská práce se zabývá kreativními výukovými modely německého jazyka jako cizího jazyka a specializuje se na gramatiku. V této práci jsou popsány nejen výukové modely, ale také metody užívané ve výuce cizího, v našem případě německého jazyka. Cílem je porovnat zvolené modely výuky cizího jazyka na určitém gramatickém jevu pomocí vytvořených tabulek a zmapovat tyto výukové modely prostřednictvím rozhovoru s učitelkou němčiny na vybrané Základní škole.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with models of creative teaching German language as a foreign language and specializes in grammar. In this work are described not only teaching models, but also the methods used in teaching foreign language in this case German. The aim is to compare the selected models of teaching foreign language at grammatical phenomenon using created tables and map these teaching models through interview with the German teacher at selected elementary school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diana MERKLOVA - bakalarska prace.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
merklova_vp.pdfPosudek vedoucího práce261,09 kBAdobe PDFView/Open
merklova_op.pdfPosudek oponenta práce228,65 kBAdobe PDFView/Open
merklova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce110,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5650

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.