Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKumpera, Jan
dc.contributor.authorMikeš, Zdeněk
dc.date.accepted2012-08-27
dc.date.accessioned2013-06-19T06:53:00Z
dc.date.available2009-12-15cs
dc.date.available2013-06-19T06:53:00Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-19
dc.identifier36433
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5687
dc.description.abstractVe své diplomové práci navazuji na svou bakalářskou práci. V bakalářské práci jsem psal o spolkové činnosti na blatensku. Vybral jsem si města Blatnou a Sedlici, ve které žiji od narození. Postupně jsem popsal divadelní, hasičské a sportovní celky. V magisterské práci jsem se zaměřil na jihočeské městečko Sedlice. Psal jsem o známé historii města, ale i o té, která byla již z velké části zapomenuta. Informace jsem vyhledal v knihovně a archivu. Některé příběhy se mi podařilo získat přímo do pamětníků. V počátku práce jsem se zaměřil na celkovou historii jihočeské obce. Přes pravěk a středověk jsem se postupně dopracoval až do doby nynější. Dále jsem popsal nejen vývoj Sedlice, ale i jejího blízkého okolí. Tajemné příběhy minulosti jsou doložené památnými místy a dalšími archeologickými nálezy. V dalších kapitolách jsem se zaměřil nejen na samotné příběhy městečka, ale i na viditelné pozůstalosti dob minulých. V diplomové práci jsem popsal historické budovy, které jsem zařadil do příloh v takové podobě, jak dnes vypadají. Na některých můžeme spatřit neúprosný zub času, ale ani to neubírá na jejich historické hodnotě.cs
dc.format99 s. (178 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectSedlicecs
dc.subjecthistoriecs
dc.subjectpamátkycs
dc.subjectspolečenský životcs
dc.subjectkulturní spolkycs
dc.subjectspolková činnostcs
dc.subjectosobnostics
dc.subjecttradicecs
dc.subjecttvrzcs
dc.subjectmlýncs
dc.subjectdůmcs
dc.subjectoboracs
dc.subjectrybníkářstvícs
dc.subjectkrajkářstvícs
dc.titleObčanský život v jihočeském městě Sedlice.cs
dc.title.alternativeSedlice - stories meridional village.en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra historiecs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedDiploma thesis is a sequel of my bachelor´s thesis. I have written about associational activity in Blatná region. I have chosen the towns Blatná and Sedlice. I have lived in Sedlice since I was born. I have described theatre, fire fighter and sport organizations. In my diploma thesis, I focused on a town Sedlice that is in the south part of Bohemia. I have written about the history of the town that everybody knows but also about the history that was forgotten. I looked the information up in the library and archive. I also heard some stories from the contemporary witnesses. At the beginning of the thesis, I focused on the history of this small town. I started in prehistoric times, continued to the Middle Ages and finished in these days. I described not only the evolution of Sedlice but also a nearby region. The mystery stories were substantiated by momentous places and archeological discoveries. I focused on the stories and also on heritage from the past times in the following chapters. I described the historical buildings which can be found in attachment. Some of the buildings are really old and damaged but they still have a really high historical value. After the chapter about relics I elaborated my bachelor´s thesis. I described the associational life in more details. I put some new information I haven´t described before about the culture life in Sedlice.en
dc.subject.translatedSedliceen
dc.subject.translatedassocitional activityen
dc.subject.translateddescribed theatreen
dc.subject.translatedfire fighteren
dc.subject.translatedsport organizationsen
dc.subject.translatedcontemporary witnessesen
dc.subject.translatedarcheological discoveriesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MikesZD.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Mikes V.pdfPosudek vedoucího práce104,88 kBAdobe PDFView/Open
Mikes O.pdfPosudek oponenta práce996,77 kBAdobe PDFView/Open
Mikes.pdfPrůběh obhajoby práce18,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5687

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.